Meddelande

Ständigt med nya länkar...
Senast 7/5-14
Över 4000 fiskelänkar!
Nu även ett  Fiskeforum.

Med focus på   Norr - och Västerbottens län.
Copyright © 2009 Roger Lindström . All Rights Reserved.
Hela nätet
Fiskelankar.se
Anpassad sökning
Anpassad sökning
Gustavsfors FVO - I ån förekommer flera fiskarter, ca. 20st.I ån finns dessutom den fridlysta malen.
http://www.gustavsfors.info/
Hossmoåns FVOF - Riktigt bra öringsfiske
http://www.hossmofisket.se/
Hultsjö Södra FVO - är ca 300 hektar stort och består av ett gäng sjöar.
http://hem.passagen.se/hultsjosfo/default.htm
Miens FVO -  innefattar sjön Mien,Drevån, Bastaremålaån, Lunkån, Lunksjön, Agnagölen och Gåragölen
http://www.miensfvo.se/
Markaryds FVO - Lagan,Jetesjön ,Lokasjön ,Byasjön, Klocksjön, Skärsjön och Svartsjöarna
http://www.markarydsfiskevardsomrade.se
Säbysjöns FVOF - fantastiskt fiske bl.a. med stor tillgång på rekordstor gös och gädda.
www.sabysjon.se
Södra Wixen FVOF - främst gädda och abborre.
http://www.svenskafiskevatten.se/sodrawixen/
Kronoberg-Portaler/FVO