Meddelande

Ständigt med nya länkar...
Senast 7/5-14
Över 4000 fiskelänkar!
Nu även ett  Fiskeforum.

Med focus på   Norr - och Västerbottens län.
Copyright © 2009 Roger Lindström . All Rights Reserved.
Statens fjällfiskevatten - Länsstyrelsen upplåter vissa vatten för husbehovsfiske åt ortsbor ovan odlingsgränsen.

Hela nätet
Fiskelankar.se
Anpassad sökning
Anpassad sökning
Kikmete.se - Mycket intressant hemsida om sportfiske
Fiske vid Västerbottenskust - en sammanställning av fiskeregler(pdf)
Husbehovsfiske - ovan odlingsgränsen i sjöar där staten förvaltar fiskerätten(pdf)

Västerbotten-övrigt