Meddelande

Ständigt med nya länkar...
Senast 7/5-14
Över 4000 fiskelänkar!
Nu även ett  Fiskeforum.

Med focus på   Norr - och Västerbottens län.
Copyright © 2009 Roger Lindström . All Rights Reserved.
Löa FVO - i norra delen av Arbogaåns vattensystem och omfattar Norrsjön, Sörsjön och mellanliggande åsträcka
http://www.bergslagen.com/loafvo/
Hela nätet
Fiskelankar.se
Anpassad sökning
Anpassad sökning
Västmanland-Portaler/FVO