Meddelande

Ständigt med nya länkar...
Senast 7/5-14
Över 4000 fiskelänkar!
Nu även ett  Fiskeforum.

Med focus på   Norr - och Västerbottens län.
Copyright © 2009 Roger Lindström . All Rights Reserved.
Ånimmens Fiskevårdsområdesförening - I Ånimmen kan man fiska: lax, öring, vätternröding, abborre, vimma och gädda.
http://www.animmen.net/
Hela nätet
Fiskelankar.se
Anpassad sökning
Anpassad sökning
Abborresjöns fiskevårdsförening - 4 olika sjöar att fiska i.
http://www.abborresjon.com
Antens FVO - Anten är en mycket fiskrik sjö med ca 18 olika fiskarter.
http://www.anten.se
Bosjöns FVO - innehåller 17 sjöar med närliggande vattendrag.
http://www.bosjonsfvo.se
Buttorp - Ljungafors FVO - erbjuder 15 km strömmande vatten i Ätrans natursköna dalgång mellan Sexdrega och Svenljunga.
http://web.comhem.se/~u87718452/

Forsa-Veka FVOF - Ätran från bron vid Forsa kvarn i Dannike till resterna av kvarndammen vid Veka i Hillared.
http://www.fiske-i-hillared.se/F-V_FVOF.htm
Göta älvs Lilla Edet-Trollhättans Fiskevårdsområdesförening -går det även att köpa fiskekort via mobilen.
http://www.fiskegotaalv.se
Läggareds FVOF - aborre, gädda, mört, brax, ruda, sutare
http://www.fiske-i-hillared.se/Laggared_FVOF.htm
Mjörns FVO - Öringen är klassad som riksintressant då den i Mjörn blir väldigt storvuxen.
www.svenskafiskevatten.se/mjornfvo
Såkens FVOF - aborre, gädda, mört, brax, gös
http://www.fiske-i-hillared.se/Saken_FVOF.htm
Veka-Buttorp FVOF - aborre, gädda, ätranöring, mört
http://www.fiske-i-hillared.se/V-B_FVOF.htm
Vikens FVO - 27 fiskevårdsområden sjöar och vattendrag
http://www.skaraborgsfiske.nu/
Öxabäcks FVOF - femtontalet sjöar, varv två stycken PutAndTake-vatten.
http://www.fishing-in-oxaback.com
Älvsborg-Portaler/FVO
Nedre Upperuds Älvens fvo - bildades 1990 och omfattar en vattenareal på1455 ha,mellan Håverud och Järnvägen i Köpmannebro.


Överlida FVO - sjöarna Bredasjön, Mjöasjön, Lilla Hallången, Stora Hallången och Djupasjön