Meddelande

Ständigt med nya länkar...
Senast 7/5-14
Över 4000 fiskelänkar!
Nu även ett  Fiskeforum.

Med focus på   Norr - och Västerbottens län.
Copyright © 2009 Roger Lindström . All Rights Reserved.
Mjölby Fiskevårdsförening - inplantering av regnbågslax, öring och bäckröding (bäckröding enbart Skogssjön)
http://www.mjolbyfiskevardsforening.se
Sommens FVO - Sjön Sommen är artrik och hyser 22 arter varav de i särklass mest skyddsvärda är
storrödingen och den sjölevande öringen.
http://www.sommen.nu
Tisnarens Västra FVO - handhar del av sjön Tisnaren inom Södermanlands och Östergötlands län.
http://www.tisnarfiske.se/
Hela nätet
Fiskelankar.se
Anpassad sökning
Anpassad sökning
Nävsjön -är på ca 80ha och ligger ca 19 km sydväst om Nyköping i ett naturskönt område.
              Norra delen är anpassad för rörelsehindrade med grusade gångar och brygga.          
              Fisket sker året om. Stor regnbåge!
Östergötland-Portaler/FVO